KLAIPEDA SCALE MODELS SHOW

11-13 sierpnia 2017 r.

Cel i zadanie konkursu

 • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako hobby;
 • wymiana doświadczeń uczestników w różnym wieku, zainteresowanie nowych osób tym hobby;
 • prezentacja miasta Kłajpeda oraz jego okolicy.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbywa się w dniach 11-13.08.2017 r. w sali gimnastycznej Kłajpedzkiego Instytutu Turystyki (Klajpedos turizmo mokykla). Adres: Plac Tajkos 69/22 Kłajpeda (Taikos pr.Klaipeda).

Program konkursu

11.08.2017

16:00 - 20:00 - przyjmowanie modeli uczestniczących w konkursie i wystawie.

12.08.2017

09:00 - 13:00 - przyjmowanie modeli uczestniczących w konkursie i wystawie, wykonanie dekoracji turnieju rycerskiego.
09:00 - 19:00 - giełda modelarska.
13:00 - otwarcie konkursu.
13:00 - 19:00 - zwiedzanie wystawy.
13:30 - 15:30 - zajęcia doskonalące techniki modelarskie plastyk.
14:00 - 19:00 - ocena modeli.
16:00 - 18:00 - zajęcia doskonalące techniki modelarskie karton.
13:00 - 18:00 - zajęcia dla dzieci. Pierwsza grupa zajęcia praktyczne z zasad klejenia modeli kartonowych. Druga grupa malowanie modeli plastykowych.
13:00 - 19:00 - gry planszowe.
ХХ:ХХ - zajęcia z klejenia figurek, zajęcia z rzeźbiarzem.
ХХ:ХХ - występy zawodników Wu-szu.
ХХ:ХХ - turnieje rycerskie.

13.08.2017

09:00 - 14:00 - zwiedzanie wystawy, giełda kartonowa.
14:00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie konkursu, wydawanie modeli.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział modelarze niezrzeszeni, kluby modelarskie, modelarnie.
 2. Wypełnienie kart startowych jest podstawą uczestnictwa w konkursie i równocześnie wyrażeniem zgody na zasady konkursu.
 3. Wystawiane modele powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie.
 4. Pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na możliwość wykorzystywania fotografii, jego jak i jego modeli, przez organizatorów w celach marketingowych związanych z działalnością konkursową. Mogą być umieszczane na stronach internetowych organizatorów w formie zdjęć i filmów wideo.
 5. Przedstawiciele uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć dzieci i ich modeli. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania materiałów w celach statystycznych i marketingowych w ramach prowadzonej działalności konkursowej. Mogą być umieszczane na stronach internetowych organizatorów w formie zdjęć i filmów wideo.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4 i 5 jest czasowa.
 7. Organizator gwarantuje, iż wizerunek uczestników (w tym niepełnoletnich) nie będzie wykorzystywany wbrew prawu.
 8. Rejestracja modeli odbywa się poprzez oficjalną stronę internetową konkursu. Modele można będzie również zarejestrować na miejscu do momentu rozpoczęcia ich oceny.
 9. Osoby chcące uczestniczyć w giełdzie modelarskiej lub tylko w wystawie poza konkursowej proszone są o skontaktowanie się z organizatorami nie później niż do 04.08.2017 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc wystawowych.
 10. Uczestnik może wystawić dowolną ilość modeli w dowolnej kategorii. Oceniony zostanie najlepszy model danego uczestnika w danej kategorii.
 11. W konkursie mogą uczestniczyć modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek pobrane z legalnych stron internetowych, wykonane wg. własnych projektów, modele z zestawów plastikowych i modele wykonane wg planów. Dokumentacja nie jest wymagana, lecz w przypadku zmian w stosunku do oryginałów będzie mile widziana.
 12. Modele na wystawę są dostarczane i odbierane na koszt uczestnika lub jego przedstawiciela. Modele nie są ubezpieczone.
 13. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
  • Młodzik1 (V1) - do lat 9;
  • Młodzik2 (V2) - 9-13 lat;
  • Junior (J) - 14-18 lat;
  • Senior (S) - powyżej 18 lat.
 14. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo łączenia kategorii lub tworzenia nowych w zależności od ilości zgłoszonych modeli w danej kategorii.
 15. W konkursie w każdej grupie wiekowej będą przyznawane nagrody. Jeśli w danej kategorii będzie wystawionych minimum 7 modeli, minimum 4 uczestników to zostanie przyznanych 3 nagrody. Jeśli są wystawiane 2-3 modele to zostanie nagrodzony tylko 1 model. Jeśli modele wystawia tylko 1 modelarz dana kategoria zostanie nie rozstrzygnięta, ale w tym przypadku może być on nagrodzony za bardzo dobre wykonanie modelu.

Ocena i nagrody

 1. Wystawione do konkursu modele zostaną ocenione przez komisję sędziowską powołaną przez organizatorów. Odbywa się ona na zasadzie "podoba się /nie podoba się". Zostaną ocenione: estetyka wykonania, oryginalność, czystość , oraz ilość włożonej pracy. Werdykt jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 2. W grupie wiekowej młodzik i junior zostaną przyznane 3 wyróżnienia ( medale, dyplomy oraz nagrody) w każdej kategorii. W grupie wiekowej senior przyznane zostaną 3 wyróżnienia- dyplomy (medale oraz nagrody ( w miarę możliwości)) w każdej kategorii.
 3. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

Informacje o hotelu

Noclegi w hotelu są udostępnione z 50 % zniżką (w stosunku do ceny regularnej). Hotel i sala w której będzie się odbywał konkurs znajdują się w tym samym budynku. Ceny noclegu za osobę/dobę:

 • 1 miejsce w pokoju 3-4 osobowym (toaleta i prysznic na piętrze) - 8 EUR;
 • 1 miejsce w pokoju 2 osobowym LUX (toaleta, prysznic, lodówka i telewizor w pokoju) - 12 EUR;
 • 1 1miejsce w pokoju z oddzielnym wejściem (toaleta, prysznic, lodówka i telewizor w pokoju) - 15 EUR.

Osoby chcące zamieszkać w innym miejscu, mogą skorzystać z poniższej oferty tutaj.

Organizatorzy konkursu

Patronat medialny

Partnerzy konkursu

Program specjalny